Добре дошли в детска градина Първи юни

Съобщения

Психологическа подкрепа

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогически персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19

телефонни линии: 0882078085 и 0882314686

Събития в детската градина

Проект

Проект BG05M20P001-3.005-0004 ,,Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"Детска градина Първи юни - Всички права запазени