Мисия

   • Да подкрепяме, развиваме и вярваме в индивидуалните възможности на всяко дете.

  • Да създаваме ефективна, позитивна и разнообразна среда за развитие на уникалността на всяка детска личност.

  • Да реализираме в най-висока степен професионалните си уменията.

  • Да стимулираме и убеждаваме родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.Детска градина Първи юни - Всички права запазени