Визия

Желана детска градина за деца, родители и учители!


   Уютно , спокойно , просторно и сигурно място , в което децата са обгрижвани , възпитавани и обучавани с много обич , топлина и разбиране . Среда , близка до семейната , с индивидуален подход към всяко дете , спрямо неговите личностни особености , характер и качества . Предпочитана , средищна ДГ със съвременно управление , добра материална база , ерудиран педагогически екип , способен да осъществи образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно равнище .


 Детска градина Първи юни - Всички права запазени