Психологическа подкрепа

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогически персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19


телефонни линии: 0882078085 и 0882314686Детска градина Първи юни - Всички права запазени