ДокументиПрикачени файлове:

- Отчет на бюджета към 31.03.2020г. - 19-05-2020 10:00:28
- 10. Дневен режим - 22-11-2016 23:31:34
- 11. Етичен кодекс - 22-11-2016 23:32:30
- 2-Правилник за дейността на детската градина - 22-11-2016 23:34:32
- 8. Програма за превенция на ранното отпадане - 22-11-2016 23:35:56
- 12. Програма за приобщаващо образование - 22-11-2016 23:40:02
- План БДП - 31-03-2021 16:15:34
- 13. Протокол за създаване на ОС - 22-11-2016 23:41:42
- Бюджет 2021 г. - 31-03-2021 12:10:37
- Отчет на бюджета към 31.09.2020 г. - 09-10-2020 09:50:47
- Отчет на бюджета към 31.06.2020 г. - 09-10-2020 09:50:19
- Правилник за дейността на детската градина - 03-04-2019 13:41:33
- Форми на педагогическо взаимодействие - 03-04-2019 13:43:06
- Годишен план за дейността на детската градина - 03-04-2019 13:44:36
- Мерки за повишаване на качеството на образованието - 03-04-2019 13:46:48
- Програма за превенция на ранното напускане - 03-04-2019 13:48:36
- Програма за предоставяне на ранни възможности и за прио - 03-04-2019 13:50:43
- Отчет на бюджета към 30.09.2019 г. - 04-11-2019 15:12:43
- Отчет на бюджета към 31.12.2020 г. - 26-01-2021 10:41:28
- Отчет на бюджета към 31.03.2021г. - 07-04-2021 10:11:48
- Отчет на бюджета към 31.06.2021г. - 26-07-2021 11:47:50
- - 18-10-2021 14:43:21
- Отчет на бюджета към 31.09.2021г. - 18-10-2021 14:44:32
Детска градина Първи юни - Всички права запазени