Прикачени файлове:

- 5. Годишен план - 22-11-2016 23:30:18
- 10. Дневен режим - 22-11-2016 23:31:34
- 11. Етичен кодекс - 22-11-2016 23:32:30
- Отчет на бюджета към 31.03.2017 г. - 28-07-2017 14:59:47
- 2-Правилник за дейността на детската градина - 22-11-2016 23:34:32
- 8. Програма за превенция на ранното отпадане - 22-11-2016 23:35:56
- 12. Програма за приобщаващо образование - 22-11-2016 23:40:02
- 1. Стратегия за развитие - 22-11-2016 23:42:36
- 13. Протокол за създаване на ОС - 22-11-2016 23:41:42
- Отчет на бюджета към 30.06.2017 г. - 28-07-2017 15:00:07
- Отчет на бюджета към 30.06.2018 г. - 19-09-2018 12:06:50
- Отчет на бюджета към 30.09.2018 г. - 22-10-2018 12:29:49
- Отчет на бюджета към 31.12.2018 г. - 29-01-2019 16:32:40
- Бюджет 12032019 - 13-03-2019 21:16:03
- Правилник за дейността на детската градина - 03-04-2019 13:41:33
- Форми на педагогическо взаимодействие - 03-04-2019 13:43:06
- Годишен план за дейността на детската градина - 03-04-2019 13:44:36
- Мерки за повишаване на качеството на образованието - 03-04-2019 13:46:48
- Програма за превенция на ранното напускане - 03-04-2019 13:48:36
- Програма за предоставяне на ранни възможности и за прио - 03-04-2019 13:50:43
Детска градина Първи юни - Всички права запазени