Контакти

ДГ"Първи юни"
с.Партизани 9245
общ.Дългопол обл.Варна
ул."Девета"№1

тел.0517/84-233
cdgparviyuni@abv.bg
Директор:Затие Кабил Ахмед
Име, Фамилия


e-mail


Телефон:


Запитване
Детска градина Първи юни - Всички права запазени