Съобщения

Съобщения


 ДГ Първи юни


Психологическа подкрепа

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти...

 ДГ Първи юни


Заповед

Схема- "Училищен плод" и "Училищно мляко" ДГ Първи юни


Схема ,,Училищен плод


 ДГ Първи юни


Детска градина Първи юни - Всички права запазени